• Industrial Scientificin ratkaisut Kaasunilmaisupalveluita, jotka suojelevat työntekijöitä paremmin tehden heistä samalla tuottavampia.


    Perinteinen hankinta DSX-telakointiasemaPilvi-liitettävyys iNet Älä osta kaasunilmaisimia ALSS
    Kaasunilmaisimet ja lisälaitteet DSXi-telakointiasema ja iNet Control "Kaasunilmaisu palveluna" -ratkaisu Accenture Life Safety Solution -turvaratkaisu
  Luotettavat laitteet        
  Kaasunilmaisimet
  Tutustu tarkemmin Industrial Scientificin kaasunilmaisimiin
  X   X X
  Kaasunilmaisimien lisälaitteet
  X   X X
  Kalibrointikaasu
  ostettavissa erikseen** ostettavissa erikseen** ostettavissa erikseen** ostettavissa erikseen**
  DSX-telakointiasema
  DSX-telakointiasema on helppokäyttöinen ”kytke-ja-käytä”-telakointiasema. Se ei tarvitse hallinnointiohjelmiston tai palvelinlaitteiston asentamista. Mobiililoppukäyttäjät voivat käyttää DSX-telakointiasemaa jopa ajoneuvosta käsin kentällä olevien kaasunilmaisimien ylläpitoon.
    X X X
  Turvallinen toiminta
       
  iNet Control
  Käyttäjät voivat konfiguroida ja hallinnoida kaasunilmaisulaitteistoaan verkossa olevalla iNet Control-sovelluksella, jota voidaan käyttää miltä tahansa tietokoneen verkkoselaimelta käsin. Tämän sovelluksen kautta käyttäjät voivat aikatauluttaa kalibrointeja, toimintatestejä, laitteiden laiteohjelmistojen päivityksiä sekä muita automaattisia tapahtumia. Tämän lisäksi on mahdollista määrittää hälytysten kynnysarvoja ja muita asiakkaan omia asetuksia. Trendit, suoritusmittaukset sekä mukautetut raportit antavat kaasunilmaisuohjelman käytännön ymmärtämystä.
    X X X
  Automaattinen kalibrointi
  Kaasunilmaisimia telakoitaessa ne kalibroidaan automaattisesti käyttäjän määrittämien kalibrointiaikataulujen perusteella. Aikatauluja voidaan asettaa kokonaiselle laitteistolle, jollekin laitteiston alasarjalle tai yksittäisille laitteille.
    X X X
  Automaattinen toimintatestaus
  Kaasunilmaisimet käyvät läpi telakoinnin yhteydessä automaattisen diagnostiikan eli vianmäärityksen, sekä toimintatestauksen sen varmistamiseksi, että komponentit ovat toimintakunnossa ja suojausvalmiudessa. Käyttäjän määritettävissä olevat testiaikataulut voidaan asettaa laitteistolle kokonaisuudessaan, jollekin laitteiston alasarjalle tai yksittäisille laitteille.

  X X X
  Tulosta/tallenna sertifikaatteja ja dokumentaatiota
  Voit tulostaa kalibrointi- ja toimintatestisertifikaatit joko suoraan telakointiasemaan kytketyllä tulostimella tai iNet Control -sovelluksen kautta millä tahansa verkkoon kytketyllä tulostimella.

  X X X
  Konfiguroitavissa olevat hälytykset ja raportit
  iNet Control -sovelluksella saadaan laaja katsaus kaikesta käyttäjän tiliin liittyvistä toiminnoista ja raporteista. Käyttäjät voivat tarkastella tiettyjä hälytyksiä ja raportteja, kuten anturin ja kalibrointikaasun vaihto, laitteiston käyttö, hälytyksiin reagointi, huoltomuistutukset sekä paljon muuta. Myös sähköpostihälytyksiä voidaan määrittää ilmoittamaan käyttäjille tietyistä hälytyksistä tai raporteista.

  X X X
  Laiteryhmän hallinnointi ja näkyvyys
  Voit määrittää oman kaasunilmaisuohjelmasi erityistarpeiden perusteella omat laiteryhmät ja kohdistaa kullekin ryhmälle määrättyjä laitteita ja asetuksia. Hälytyksiä ja raportteja voidaan luoda sekä yksittäisille ryhmille että kaikille ryhmille kokonaisuutena.

  X X X
  Hälytysanalyysi
  iNet Control -sovelluksella hälytyksiä voidaan analysoida laajasti tai suppeasti. Hälytysanalyysi voidaan suorittaa koontitasolla tai yksittäiselle hälytystapahtumalle. Analyysiin voivat sisältyä hälytyksien esiintymistiheys ja kesto, kaasun tyyppi hälytyksen aikana sekä muita tietoja. Hälytystapahtumia voidaan tutkia laitekohtaisesti, ja mikä kenties tärkeämpää, kyseistä laitetta hälytyksen aikana käyttäneen käyttäjän perusteella.

  X X X
  Mobiili- tai verkon ulkopuolella tapahtuva käyttö
  Mobiilikäyttäjät voivat käyttää iNet DS -telakointiasemaa ajoneuvosta käsin 12 V -jännitteisellä latauslaitteella. Se toimii saumattomasti epäsäännöllisen verkon saatavuuden kanssa synkronoitumalla automaattisesti aina, kun verkko on saatavilla.
      X X X
  Kaasunilmaisuohjelman suoritusindeksi
  Tällä työkalulla käyttäjät voivat verrata omaa kaasunilmaisuohjelmaansa alan parhaisiin käytänteisiin tai käyttäjän oman yrityksen toimintaperiaatteiden määrittämiin parhaisiin käytänteisiin. Käyttäjät voivat myös verrata oman ohjelmansa suoritusta alan keskiarvoihin. Tämän lisäksi käyttäjät saavat luettelon tavoista, joilla parantaa omaa suoritusindeksiä. Työkalua voidaan käyttää myös päivittäisen kaasunilmaisuohjelman tarkkailuun ja parannettavissa olevien alueiden tunnistamiseen.

  X X X
  Kivuton huolto

     
  Isännöity, pilviohjelmisto
  iNet Control on täysin verkossa isännöity sovellus. Sitä voidaan käyttää minkä tahansa tietokoneen verkkoselaimelta eikä se vaadi laitteiston tai ohjelmistojen asennusta tai ylläpitoa asiakkaan omassa toimipaikassa.

  X X X
  Etäasennus ja koulutus
  "Kytke ja käytä" -asennuksesta ja helppokäyttöisestä iNet Control -rajapinnasta huolimatta jotkut asiakkaat saattavat silti haluta asiantuntijan ohjausta ja koulutusta asennuksen aikana. Näille asiakkaille sekä sellaisille asiakkaille, joilla on asennusongelmia, Industrial Scientific tarjoaa 4 tuntia reaaliaikaista puhelin- ja verkkokäyttöistä tukea ja koulutusta ilman lisäkuluja. Tämä koskee iNet- ja iNet InSite -asiakkaita, jotka asentavat 1–5 iNet DS -telakointiasemaa.
    X X X
  Automaattiset kaasunilmaisin- ja ohjelmistopäivitykset
  iNet Control ilmoittaa sinulle aina, kun tärkeitä kaasunilmaisimien laiteohjelmistojen päivityksiä on saatavilla. Voit yksinkertaisesti aikatauluttaa kyseisen päivityksen ja telakoida sitten laitteen laiteohjelmiston päivityksen täydentämiseksi.
    X X X
  Automaattinen kalibrointikaasun täyttäminen
  Kalibrointikaasun automaattinen täyttämisohjelma on tehokkain tapa hallinnoida kalibrointikaasua. Kun iNet Control havaitsee sylinterin, jonka kaasun taso on matalalla, uusi kaasusylinteri lähetetään asiakkaalle automaattisesti.
    X X X
  Kalibrointikaasusylinterin valvonta
  Käyttäjille lähetetään hälytys sähköpostitse tai iNet Controlin kautta, kun jonkin sylinterin kaasutaso on matalalla.
    X X X
  Asennus toimipaikassa
  Toimipaikassa suoritettava asennus on valinnainen 1–5 telakointiasemalle ja sisältyy yli 5 telakointiaseman asennukseen.
    X * X* X*
  Koulutus toimipaikassa
  Toimipaikassa suoritettava koulutus on valinnainen 1–5 telakointiasemalle ja sisältyy yli 5 telakointiaseman asennukseen.

    X* X*
  Laitteiston ja anturin valvonta
  iNet tarkkailee jatkuvasti kaasunilmaisimien tilaa ja määrittää, tarvitsevatko komponentit vaihtoa tai huoltoa. iNet-tukiryhmä saa ilmoituksen, kun jokin laite on huollon tarpeessa ja käynnistää automaattisesti laitteenvaihtoprosessin.
      X X
  Ennakoiva laitteiden vaihto
  Kun iNet havaitsee huoltoa tarvitsevan laitteen, iNetin oma tukiryhmä lähettää vaihtolaitteen, joka saapuu perille yleensä 48 tunnin sisällä vaihdettavaksi huoltoa tarvitsevan laitteen paikalle. Sinun tarvitsee vain laittaa vanha laite samaan laatikkoon, kiinnittää etukäteen maksetun kuljetuksen etiketti ja lähettää laatikko takaisin iNet-tukikeskukseen.
      X X
  Tehtaan sertifioima laitepalvelu
  Tehtaan sertifioimat Industrial Scientificin teknikot huoltavat ja testaavat kaikki vaihtopalvelun osana vastaanotetut laitteet sen varmistamiseksi, että vaihtolaitteesi ovat luotettavia ja että ne voidaan asentaa laitteistoosi välittömästi.
      X X
  Vaihto- ja korjausosat sisältyvät hintaan
  Vaihto- ja korjausosat sisältyvät käyttäjän iNet-ratkaisutilauksen hintaan. Ei lisämaksuja.
      X X
  Ei työ- tai kuljetusmaksuja
  Minkäänlaisia maksuja ei veloiteta, jos asiakas vaatii uuden laitteen toimittamista itselleen.
      X X
  iNetin oma tukiryhmä
  iNet-tukiryhmä tarjoaa kaikille iNet-asiakkaille välitöntä, iNet-sovellukselle omistettua tukea 12 tuntia päivässä, 5 päivää viikossa. Ota yhteyttä numeroon 1-888-FOR-INET.
      X X
  Monikielinen reaaliaikainen tuki     X X
  Joustava laitteiston laajuus
  Mikäli kaasunilmaisuohjelmaanne täytyy muuttaa iNet-sopimuksen voimassaoloaikana, voit helposti päivittää tilaustasi lisäten laitteistoosi kaasunilmaisimia, uusia anturityyppejä, telakointiasemia tai lisälaitteita.
      X X
  Alennushintaisia laitevuokrauspalveluita
  Tilapäisen lisäkaasunmittaustarpeen ilmaantuessa voit vuokrata kaasunilmaisimia alennettuun hintaan. Tämä palvelu on ainoastaan iNet-asiakkaiden käytössä. Viikko- ja kuukausivuokra-ajat antavat kätevää joustavuutta lyhytkestoisille projekteille.
      X X
  Alennushintainen kalibrointikaasu
  Kalibrointikaasu ei kuulu iNetin ja iNet InSiten hintaan, mutta sitä saa alennettuun hintaan sovellustilauksen osana.
      X X
  Kaasunilmaisimien asennustuki käynnistyksen yhteydessä     X X
  Kiinteät kuukausihinnat     X X
  Seuranta / työntekijöiden sijainnin jäljitys       X
  Tosiaikainen tiedonkeräys       X

  * Asennus ja koulutus työkohteessa ovat valinnaisia iNet-palvelussa. Asennus työkohteessa valinnainen iNet InSite -palvelussa.

  ** Kalibrointikaasun toimitus ei sisälly minkään ratkaisumme hintaan. Industrial Scientificin kalibrointikaasun täydennysohjelma on valinnainen sekä iNet- että iNet InSite -palvelussa.

  OHSAS- ja ISO-sertifikaatiot
Powered By OneLink