• Kalibrointi ja toimintatestaus – ylätunniste

  Kalibroinnin ja toimintatestin suositukset Säännöllisesti toteutettuna alla kuvatut menettelyt auttavat takaamaan instrumentin käyttäjän turvallisuuden.

  Määritelmät

  Määritykset. Määritysprosessi antaa koulutetulle henkilöstölle mahdollisuuden tarkastaa ja säätää laitteen asetuksia.

  Toimintatestaus. Kaasunilmaisulaitteilla voidaan pelastaa ihmishenkiä. Ainoa keino varmistaa anturin ja hälytyksen oikea toiminta on suorittaa toimintatesti. Toimintatestissä asennetut anturit altistuvat hetkeksi odotetulle kalibrointikaasun pitoisuudelle, joka on suurempi kuin antureiden alarajahälytyksen asetuskohta. Sitä kutsutaan toimintatestiksi siksi, että se tarkistaa anturin ja hälytyksen toimivuuden mutta ei mittaa anturin tarkkuutta , eikä säätöjä tehdä instrumenttiin toimintatestin aikana.

  Nollaus
  . Nollaus asettaa jokaisen asennetun anturin tunnistamaan ympäröivän ilman puhtaaksi ilmaksi. Jos ympäröivä ilma ei ole aidosti puhdasta ilmaa, kaikki siinä olevat kaasut, jotka ovat merkityksellisiä asennetulle anturityypille, mitataan ja näytetään nollana. Lukemat ovat epätarkkoja, kunnes laite on nollattu oikein aidosti raikkaassa ilmassa tai nolla-asennon tarkistavalla ilmapullolla.

  Kalibrointi
  . Kaikki anturit kuluvat vähitellen ajan myötä. Ilman säännöllistä kalibrointia anturin lukemat instrumentin käytön aikana eivät tarkasti esitä todellisia kaasupitoisuuksia. Kalibrointiprosessin aikana instrumentti säätää itsensä niin, että anturit säilyttävät kykynsä mitata oikein ja esittää tarkasti kaasupitoisuusarvot. Kun anturi on kulunut hyväksyttävän tason alle, se on saavuttanut käyttöikänsä pään eikä enää läpäise kalibrointia.

  Huippulukemat
  . Laite tallentaa korkeimman havaitun kaasulukeman, ”huippulukeman” tai ”huipun”. Toimintatestauksessa ja kalibroinnissa rekisteröidään usein uusia huippulukemia. Siksi huippulukemat tulee nollata jokaisen kalibroinnin jälkeen. Laitteen käyttäjä haluaa ehkä nollata huippulukeman toimintatestin jälkeen, ennen ympäristönvaihdosta tai hälytyksen käsittelyn ja nollaamisen jälkeen.
  Huomautus: Huippulukemat ja tietolokilukemat tallennetaan erilleen toisistaan, jolloin huippulukemien nollaus ei vaikuta tietolokiin. Virran sammuttaminen laitteesta tai pariston vaihtaminen eivät vaikuta huippulukemaan. Nämä tarkistukset ja tasapainotukset auttavat parantamaan käyttäjän turvallisuutta ja säilyttävät huippulukemat ”mustan laatikon” tavoin. Kaasuun liittyvän vahingon sattuessa mustan laatikon tallenteesta voi olla hyötyä turvallisuustiimille tai mahdolliselle tutkijalle.

  Itsetestaus (Tango TX1:tä varten)
  .Itsetesti todentaa laitteen muistitoimintojen, akun tai pariston ja jokaisen hälytyssignaalin (ääni, kuva ja värinä) toimivuuden. Se ei vahvista anturin toimivuutta tai instrumentin tarkkuutta.

  Suositukset

  Yhteenveto ISC:n vähimmäissuosituksista kullekin menettelylle on esitetty alla olevassa taulukossa. Nämä suositukset sisältävät päittäisen toimintatestin kaikille ISC-laitteille, joissa ei ole käytössä DualSense-teknologiaa. Tango TX1 kuuluu tähän ryhmään, kun siinä on käytössä vain yksi toimiva anturi.

  Kun Tango TX1-laitteeseen on asennettu kaksi redundanttia toimivaa anturia, instrumentti toimii DualSense-tekniikkaa käyttäen, ja yhden anturin laitteeseen verrattuna anturivian todennäköisyys vähenee toimintatestien tiheydestä riippumatta. DualSense-laitteiden toimintatestien tiheys kuukausittain tehtyjen kalibrointien välissä määritetään parhaiten yhtiön omien turvallisuusperiaatteiden perusteella. Näihin periaatteisiin saattavat vaikuttaa sääntelyviranomaisten direktiivit ja suositukset, ympäristöolosuhteet, toimintaolosuhteet, laitteen käyttökäytännöt ja altistuminen kaasulle sekä muut tekijät.

  Menettely

  ISC:n suosittelema vähimmäistiheys

  Ei-DualSense-laitteet
  (Radius/Safecore, Ventis Pro, MX6 iBrid, Ventis MX4, Ventis LS, M40, GasBadge Plus, GasBadge Pro, T40 Rattler, BM25, Non-DualSense Tango TX1, and all legacy ISC monitors)

  Asetukset

  Ennen ensimmäistä käyttöä ja sen jälkeen tarvittaessa

  Kalibrointia

  Ennen ensimmäistä käyttöä ja sen jälkeen kuukausittain.

  Toimintatestausb

  Ennen jokaista käyttöpäivää

  DualSense-laitteet
  (Radius/Safecore, Ventis Pro, Tango TX1)

  Asetukset

  Ennen ensimmäistä käyttöä ja asennetun anturityypin muuttuessa sekä muutoin tarvittaessa.

  Kalibrointia

  Ennen ensimmäistä käyttöä ja sen jälkeen kuukausittain.

  Toimintatestaus

  Tarpeen mukaan kuukausittaisten kalibrointien välissä.

  Itsetestausc

  Ennen jokaista käyttöpäivää instrumentille, joka on jatkuvasti päällä tai se jätetään päälle.

  aBetween regular calibrations, ISC also recommends a calibration be performed immediately following each of these incidents: Laite putoaa tai pudotetaan, tai siihen kohdistuu jokin muu voimakas isku, laite altistuu vedelle, laite ei läpäise toimintatestiä tai se on altistunut toistuvasti mittausalueen ylittäville (positiivisille tai negatiivisille) kaasupitoisuuksille. Kalibrointia suositellaan myös uuden (tai korvaavan) anturin asennuksen jälkeen. Suositusten perustana ovat kenttätiedot, turvalliset työnkulut, alan parhaat käytännöt ja työntekijöiden turvaksi laaditut hallintostandardit. Industrial Scientific ei vastaa turvallisuuskäytäntöjen ja -periaatteiden määräämisestä.
  bJos laitetta ei voida testata päivittäin olosuhteiden vuoksi, toimintatestit voidaan tehdä harvemmin riippuen laitteen käytöstä, mahdollisesta kaasualtistuksesta ja ympäristön olosuhteista. Testaustiheys on parasta määrittää yhtiön periaatteissa tai paikallismääräyksissä.
  cTango TX1:n itsetestaus suoritetaan automaattisesti käynnistysprosessin aikana. Käyttäjä voi aloittaa laitteen itse testauksen käyttötilassa.
  Huomautus: Muiden kuin ISC:n toimittamien kalibrointikaasujen käyttö saattaa mitätöidä tuotetakuut ja rajoittaa valmistajan vastuuta.

Powered By OneLink